Hälsokontroll är ett relativt brett begrepp som kan innefatta en analys av järnvärdet likväl som en omfattande undersökning genomförd av en läkare. Hur stor kontrollen är avgör självklart även priset. Här nedan följer några exempel på företags priser för hälsokontroll i Stockholm.

Extra omfattande hälsokontroll i Stockholm

De största hälsokontrollerna kallas ofta för XXL, XL eller liknande. Detta för att visa på att det är de mest omfattande. Här genomförs både blodprover och urinprover (i vissa fall även avföringsprover) för att få fram så många markörer att analysera som möjligt. Inom hälsokontrollen ingår även träff med läkare vid en eller två tillfällen. Vid dessa tillfällen kan både undersökningar ske samt samtal föras kring mående och livssituation. Därmed kan även riskbeteenden upptäckas som ökar risken för kroppsliga besvär i framtiden.

För att kunna följa utvecklingen rekommenderas denna hälsokontroll en gång vart tredje år förutsatt att inte några större avvikande värden hittas. I annat fall kan uppföljning behöva ske oftare. Prisexempel för hälsokontroll: En läkarmottagning i Stockholm tar 7 900 kr för deras största hälsokontroll. Bland annat ingår det som nämns i texten ovan.

Blodprov på ett enda värde

Är du intresserad av ett enda värde kan ett enklare och billigare blodprov användas. Det kan exempelvis handla om att järnvärdet önskas följas för att se om annan kost har kunnat påverka värdet över en längre period. Ett hälsoföretag i Stockholm som erbjuder provtagningar via blodprov låter sina kunder boka provet online och därefter välja en vårdcentral dit de går för att göra provtagningen. Dessa skickas på analys och svaret går sedan att se genom att inloggning sker på företagets hemsida. Någon läkarundersökning sker alltså aldrig utan detta är enbart tester på vissa blodmarkörer.

Prisexempel hälsokontroll hos privat aktör: Hos detta hälsoföretag kostar ett blodprov mot järn 495 kr och innefattar kontroll på järn, ferritin samt blodstatus på fem olika markörer. Som visas ovan kan det vara extremt stor skillnad på priset – men även innehållet. Generellt kostar det lika mycket i Stockholm som i resten av Sverige. Det som istället avgör priset är just vad som kontrolleras. Det gäller därmed att jämföra noga då det kan vara extremt stor skillnad. Detta även om kontrollerna har samma namn men erbjuds av två olika aktörer.

Vad avgör priset på hälsokontrollerna?

  • Hur många värden som analyseras
  • Enbart blodprover eller även läkarundersökning
  • Antal träffar med läkare
  • Vilka fysiska tester som ingår