Stockholms skärgård är en av de vackraste platserna i Sverige, särskilt om man tycker om att vara nära havet. Det är Sveriges största skärgård med omkring 24000 öar! Det finns bara en skärgård i Östersjön som är större än Stockholms skärgård och den ligger i Finland. Av de 60000 hus som finns i Stockholms skärgård så tillhör ungefär 10000 av dem den bofasta befolkningen, det vill säga de personerna som bor i skärgården året runt och till exempel pendlar in till Stockholms stad för att jobba. De resterande 50000 husen är fritidshus och tillhör således de som är bofasta någon annanstans, ofta inne i city. Många som åker ut och besöker Stockholms skärgård gör det för att komma bort från storstadslivet, om än bara för några dagar. Innan man åker dit så kan det vara roligt att lära sig lite om djurlivet och naturen i skärgården.

Miljön i Stockholms skärgård


Stockholms skärgård är som sagt en mycket stor skärgård och den täcker hela 1700 kvadratmeter. Av den totala ytan så utgörs ungefär 500 kvadratmeter av öarna. I skärgården så råder det ett typiskt kustklimat. Inlandsisen och den efterföljande landhöjningen gör därtill att Stockholms skärgård har en rätt unik natur. Dessutom så har människan spelat en stor roll när det kommer till att forma miljön där, allt ifrån båttrafiken och sjöfarten, till jordbruk, militären och såklart alla tusentals gäster som besöker skärgården särskilt på sommarhalvåret.

Ytter- och innerskärgården

Man brukar tala om ytterskärgården och innerskärgården när man talar om Stockholms skärgård. Ytterskärgården drabbas mer av lite hårdare väder och på öarna i den här delen av skärgården, som ligger mera glest, så bor det inte lika mycket folk. I ytterskärgården finns det många olika växt- och djurarter som trivs i den här typen av naturmiljö. I ytterskärgården av Stockholms skärgård så är bland annat följande djur- och växtarter vanliga:

  • Gråsäl
  • Havsörn
  • Berguv
  • Blåstång
  • Majviva
  • Havstulpan

I innerskärgården finns det också många olika arter, och där har exempelvis kanadagåsen växt sin population allt starkare de senaste åren. Det förekommer mycket förebyggande bevarandearbete av bland annat Skärgårdsstiftelsen. Det finns också ett flertal olika projekt som syftar till att skydda arter som hotas med utrotning i Stockholms skärgård.