När arbetet kräver stora delar av årets dagar, är det svårt att hinna resa och njuta av vardagen. Många gånger är det först efter pensionen som vi kan unna oss den lyx vi önskat. Att se över sin pension och sina pensionsfonder, kan spela stor roll. Om man har bra avkastning i sin PPM är resor och flärd även närmare. Advisor fondförvaltning är erfarna när det kommer till pension och har varit bäst i klassen när det gäller avkastning. Flera bra företag finns inom PPM men det är bra att gå igenom dessa olika och varierade aktörer.

Kritiska röster menar att premiepensionssystemets fondtorg innehåller för många fonder, samt att det är svårt och besvärligt för den som saknar kunskaper om fondsparande. De personer som är mer positivt inställda till premiepensionen hävdar å sin sida att systemet gör det möjligt för den som önskar att kunna välja fritt bland fonderna, och att systemet gör det möjligt att åstadkomma en högre avkastning på pensionspengarna. En del pensionssparare tycker att premiepensionssystemet borde avskaffas, medan andra tycker att systemet är oumbärligt.

Rabatterade fondavgifter

Pensionsmyndigheten har förhandlat fram rabatter på avgifterna i de fonder som ingår i premiepensionssystemet. Dessa rabatter uppgår i runda slängar till två tredjedelar av avgifterna. Detta medför att utbetalningen av premiepensionen blir mer än 15 procent högre än den hade blivit utan rabatten. I det traditionella fondsparande som sker utanför premiepensionssystemet får spararen generellt sett ingen rabatt på fondavgiften för motsvarande fonder.

Vad innebär PPM-förvaltning?

Idag anlitar många sparare en extern förvaltare som exempelvis PPM-förvaltaren Advisor. Det betyder att de har en fondförvaltare som sköter om PPM-kontot och gör de fondbyten som förvaltaren anser vara nödvändiga. Fördelen med detta är att du får hjälp av en erfaren förvaltare och inte behöver sätta dig in i fondsparande och premiepensionssystemet. Ditt PPM-konto får den aktiva förvaltning som i många fall är nödvändig för att åstadkomma en hög värdeutveckling på kontot, samtidigt som du själv kan vara passiv och luta dig tillbaka i fåtöljen. Istället för att ägna tid och energi åt att hålla koll på fondmarknaderna kan du fokusera på att tjäna in pensionsrätter eller lägga mer tid på nöjen.

Vad är AP7 Såfa?

De pensionssparare som inte önskar göra ett aktivt val av fonder för premiepensionen fortsätter att ha sina premiepensionspengar placerade i det förvalda alternativet AP7 Såfa (Sjunde AP-fonden). Det är också hos detta statliga förvaltningsalternativ pengarna kommer placeras om Pensionsmyndigheten får sin vilja igenom. Det finns ett förslag som, om det går igenom i riksdagen, kommer innebära att alla pensionssparare med jämna mellanrum tvingas bekräfta sina fondval. I de fall där valet av fonder inte bekräftas kommer pensionsspararen anses vara inaktiv, varpå dennes premiepensionspengar flyttas till AP7 Såfa.