Tid för härlig njutning

Månad: april 2020

Prisexempel på hälsokontroll i Stockholm

Hälsokontroll är ett relativt brett begrepp som kan innefatta en analys av järnvärdet likväl som en omfattande undersökning genomförd av en läkare. Hur stor kontrollen är avgör självklart även priset. Här nedan följer några exempel på företags priser för hälsokontroll i Stockholm.

Extra omfattande hälsokontroll i Stockholm

De största hälsokontrollerna kallas ofta för XXL, XL eller liknande. Detta för att visa på att det är de mest omfattande. Här genomförs både blodprover och urinprover (i vissa fall även avföringsprover) för att få fram så många markörer att analysera som möjligt. Inom hälsokontrollen ingår även träff med läkare vid en eller två tillfällen. Vid dessa tillfällen kan både undersökningar ske samt samtal föras kring mående och livssituation. Därmed kan även riskbeteenden upptäckas som ökar risken för kroppsliga besvär i framtiden.

För att kunna följa utvecklingen rekommenderas denna hälsokontroll en gång vart tredje år förutsatt att inte några större avvikande värden hittas. I annat fall kan uppföljning behöva ske oftare. Prisexempel för hälsokontroll: En läkarmottagning i Stockholm tar 7 900 kr för deras största hälsokontroll. Bland annat ingår det som nämns i texten ovan.

Blodprov på ett enda värde

Är du intresserad av ett enda värde kan ett enklare och billigare blodprov användas. Det kan exempelvis handla om att järnvärdet önskas följas för att se om annan kost har kunnat påverka värdet över en längre period. Ett hälsoföretag i Stockholm som erbjuder provtagningar via blodprov låter sina kunder boka provet online och därefter välja en vårdcentral dit de går för att göra provtagningen. Dessa skickas på analys och svaret går sedan att se genom att inloggning sker på företagets hemsida. Någon läkarundersökning sker alltså aldrig utan detta är enbart tester på vissa blodmarkörer.

Prisexempel hälsokontroll hos privat aktör: Hos detta hälsoföretag kostar ett blodprov mot järn 495 kr och innefattar kontroll på järn, ferritin samt blodstatus på fem olika markörer. Som visas ovan kan det vara extremt stor skillnad på priset – men även innehållet. Generellt kostar det lika mycket i Stockholm som i resten av Sverige. Det som istället avgör priset är just vad som kontrolleras. Det gäller därmed att jämföra noga då det kan vara extremt stor skillnad. Detta även om kontrollerna har samma namn men erbjuds av två olika aktörer.

Vad avgör priset på hälsokontrollerna?

  • Hur många värden som analyseras
  • Enbart blodprover eller även läkarundersökning
  • Antal träffar med läkare
  • Vilka fysiska tester som ingår

Vaccination i Stockholm – såhär gör man

Vaccination är något som blir allt vanligare bland Stockholmarna. Tillgängligheten har gjort det enklare och många väljer att göra sin vaccination inför utlandsresan på någon av alla de mottagningar som finns i Stockholm.

Den som behöver vaccination i Stockholm har många alternativ att välja mellan. I Stockholm finns mängder med mottagningar för vaccination och det är aldrig långt till närmaste mottagning. Den som vill besöka en vaccinmottagning på lunchrasten ska kunna hitta en i närheten av sin arbetsplats i Stockholm. Den som föredrar att vaccinera sig på vägen hem hittar enkelt en mottagning för vaccination i anslutning till pendeltåg eller tunnelbana. För en person som vill besöka en mottagning för vaccination i Stockholm finns flera alternativ. Antingen kan man boka en tid på nätet eller så kan man gå på drop-in. Tillgängligheten är en av de anledningar till att det är fler som vaccinerar sig idag än förr i tiden.

Vaccination inför resan – enkelt att fixa i Stockholm

Vilka vaccin man behöver inför utlandsresan beror på en mängd saker. Första och främst beror det på var man ska åka. Sedan beror det på vad man ska göra. Det beror även på hur länge man ska stanna. Kort sagt så är det stor skillnad på att vistas i Thailands huvudstad Bangkok en vecka eller att hänga i djungeln i Borneo i en månad. Din vaccination ska anpassas efter just din specifika resplan och därför kan det vara bra att rådfråga en mottagning för vaccination i Stockholm. Dessa är generella riktlinjer:

  1. Vanliga sjukdomar att vaccinera sig för är hepatit A och B.
  2. Det är även vanligt att man behöver en vaccination mot malaria eller gula febern. Vissa länder kräver att man är vaccinerad mot gula febern för att man ska få komma in i landet.
  3. Tyfoid är ett annat vaccin som kan vara aktuellt beroende på hur länge man ska stanna och vad man ska göra.

I Stockholm finns en mottagning för vaccination i alla stadsdelar. Man kan söka på nätet eller leta i sitt lokala område. Många mottagningar för vaccination i Stockholm erbjuder drop-in och ligger i gatuplan, något som gör det enkelt att gå förbi.

© 2024 Weekendresor

Tema av Anders NorenUpp ↑